இஸ்லாத்தில் தோன்றிய வழிகெட்ட அமைப்புகளும் நவீன சிந்தனைகளும்

3 comments

  1. naai kuraiththaal bathilukku thiruppi naamalum thaniyaaha kuraippathu maarkam(islam) illaye alahana murayil paasi piratchinayai theerpathu thaane islam kaattith thantha alahaana theerppu br.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *