Monthly Archive: April 2014

இடி, மின்னலின் போது என்ன சொல்லவேண்டும்!

இடி, மின்னலின் போது என்ன சொல்லவேண்டும்! இடி, மின்னலின் போது சொல்வதற்கு நபி வழியில் ஏதும் இருக்கின்றதா என்று தேடிப்பார்க்கும் சில ஹதீஸ்களையும், நபித் தோழர்களின் கூற்றுக்கலையும் பார்க்க முடிகின்றது, அவை ஷீஹானதா, பலவீனமானதா என்பதை நோக்குவோம்! سنن الترمذي ت بشار (5/ 380) عَنْ...