அகீதா

அகீதா-8 மௌலிதுகள்

April 2, 2013
அகீதா

மௌலிதுகள் படிப்பதன் மூலமும் மறைவு ஞானம் அல்லாஹ் அல்லாதவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றது. வீடியோவைப் பார்க்க இங்கே தட்டவும்  click   click A- சுப்ஹான மௌலிது சுப்ஹான மௌலிது படிப்பவர்கள் …Read the Rest

அகீதா-8 குறி சாஸ்த்திரம்

April 2, 2013
அகீதா

குறி சாஸ்த்திரம்: வீடியோவைப் பார்க்க இங்கே தட்டவும்  click மறைவானவற்றை கூறுவதும், எதிர்காலத்தைப் பற்றி எதிர்வு கூறுவதும் எம்சமூகத்தில் காணப்படும் இன்னுமொரு அம்சமாகும். இதுவே இன்றைக்கு முஸ்லிம்கள் …Read the Rest

அகீதா-7 ராசிபலனை நம்புவது

April 2, 2013
அகீதா

ராசிபலனை நம்புவது: வீடியோவைப் பார்க்க இங்கே தட்டவும்  click வானில் தென்படும் நட்சத்திரங்களை வடிவங்களை, தோற்றங்களை வைத்து ஒரு சில முடிவுகளை எடுப்பது.  நட்சத்திரங்களை வைத்து எதிர் …Read the Rest

அகீதா-6 சகுனம் பார்த்தல்

April 2, 2013
அகீதா

இன்றைக்கு முஸ்லிம் சமூகத்தால் எப்படியெல்லாம் மறைவு ஞானம் படைப்பினங்களுக்கு வழங்கப்பட்டது என்பதனை அறிந்துகொள்ள பின்வருமாறு நோக்கலாம். 1- சகுனம் பார்த்தல்  2-ராசிபலனை நம்புவது 3-குறி சாஸ்த்திரம் 4-மௌலிதுகள் …Read the Rest

அகீதா -5 மறைவு ஞானம்

April 2, 2013
அகீதா

இல்முல் கைப் (மறைவு ஞானம், மறைவான அறிவு) வீடியோவைப் பார்க்க இங்கே தட்டவும்  click மறைவு ஞானம் என்பது மனிதனின் கண் பார்வை, அறிவு சிந்தனை ஆய்வு …Read the Rest

அகீதா -4

April 2, 2013
அகீதா

தவ்ஹீத் (ஓரிறைக் கொள்கை) பற்றிய விளக்கம். A- ஓரிறைக் கொள்கை எனும்போது அவனே படைப்பவன், காப்பவன், அழிப்பவன் என்று அவனது அதிகாரங்களில் மாத்திரம் அவனை ஓர்மைப்படுத்துவதே தௌஹீத் …Read the Rest

அகீதா-3

March 24, 2013
அகீதா

படைத்தவன் அல்லாஹ்வை நம்புவது எப்படி? A- அல்லாஹ்வை எப்படி நம்பவேண்டும் என்பதை அறிந்தே ஒரு முஸ்லிம் அதனை ஏற்கவேண்டும். ஏனெனில் முறைதவறி நம்பினால் அது எம்மை வழிகேட்டில் …Read the Rest

அகீதா-2

March 24, 2013
அகீதா

ஈமான் என்ற சொல்லுக்கு எதிரான சொற்களின் விளக்கங்கள். :              குப்ர் كفر,                    ஷிர்க்  شرك,                    நிfபாக்  نفاق ,                    ளலாலத் ضلالة, ரித்தத் الردة A-  குப்ர் …Read the Rest

அகீதா-1

March 24, 2013
அகீதா

بسم الله الرحمن الرحيم அல் அகீதா – கொள்கை விளக்கம் ஒரு முஸ்லிம் எவற்றை உள்ளத்தினால் ஏற்று உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுமோ அவற்றை “அகீதா சார்ந்த …Read the Rest