விமர்சனங்கள்

பெண்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேறுவது அனுமதிக்கப்பட்டதா?

May 15, 2014
விமர்சனங்கள்

பெண்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேறுவது அனுமதிக்கப்பட்டதா? பொதுவாக பெண்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேறுவது சம்பந்தமாக முஸ்லிம்களின் நடவடிக்கையை எடுத்து நோக்கினால்; ஒரு சாரார் இஸ்லாமிய வரம்பை மீறி …Read the Rest

இஸ்லாம் மிருக வதையை தூண்டுகின்றதா?

October 14, 2013
விமர்சனங்கள்

உழ்ஹிய்யா கடமையும், மிருக வதையும் இன்றைய உலகில் அதிகம் விமர்சிக்கப்படும் ஒரு மார்க்கமாக இஸ்லாம் காணப்படுகின்றது. அதற்கெதிராக பல விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன, அவற்றுள் சமகாலத்தோடு பொருந்திச் செல்லக்கூடிய …Read the Rest

முஸ்லிம் பெண்கள் அணியும் ஆடை முறை! -2

June 18, 2013
விமர்சனங்கள்

இஸ்லாத்திற்கு எதிரான விமர்சனம்! முஸ்லிம் பெண்கள் அணியும் ஆடை முறை! மேலும் முஸ்லிம் பெண்கள் அணியும் அபாயா என்ற ஆடையானது பெண் சமூகத்தின்  முன்னேற்றத்திற்கு தடையாக இருக்கின்றது. …Read the Rest

முஸ்லிம் பெண்கள் அணியும் ஆடை முறை! -1

June 11, 2013
விமர்சனங்கள்

இஸ்லாத்திற்கு எதிரான விமர்சனம்! முஸ்லிம் பெண்கள் அணியும் ஆடை முறை! வீடியோவைப் பார்க்க இங்கே தட்டவும் click இன்று உலகில் குறிப்பாக இலங்கையில் அதிகம் விமர்சிக்கப்படும் ஒரு …Read the Rest

ஹலால் என்றால் என்ன?

March 19, 2013
விமர்சனங்கள்

بسم الله الرحمن الرحيم ஹலால் என்றால் என்ன? ஹலால் என்ற சொல் இன்று முஸ்லிம் அல்லாதவர்களின் நாவுகளிலும் கூட அதிகமாக உச்சரிக்கப்படும் ஒரு வார்த்தையாக மாறிவிட்டது. …Read the Rest