ஜனாசாவின் சட்டங்கள்

ஜனாசாவும் அதனோடு சார்ந்த சட்டங்களும்-2

March 4, 2013
கட்டுரைகள்

நோயாளிக்குப் பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் செய்யவேண்டியது. மரணத் தருவாயில் இருக்கும் மனிதருக்கு கலிமாவை சொல்லிக்கொடுத்தல். நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ‘உங்களில் மரணத்தருவாயில் உள்ளவருக்கு لا إله إلا …Read the Rest

ஜனாசாவும் அதனோடு சார்ந்த சட்டங்களும்- 1

March 4, 2013
கட்டுரைகள்

மரணத்தருவாயில் இருக்கும் நோயாளி செய்யவேண்டியது அல்லாஹ்வின் ஏற்பாட்டை பொருந்திக்கொண்டு, பொறுமையுடன் இருப்பதோடு, அல்லாஹ்வைப் பற்றிய நல்லெண்ணத்துடன் இருப்பது அவசியம். நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ‘மூஃமினின் விடயம் …Read the Rest