அகீதா – 19 பயப்படுதல், தவக்குள்:பொறுப்பு சாட்டுதல்

October 17, 2018
அகீதா

பயப்படுதல்: PDF வடிவில் பார்வையிட இங்கே CLICK செய்யவும் !!! பயப்படுதல் என்பதும் அல்லாஹ்வின் அதிகாரத்தோடு சார்ந்த ஒரு விடையமாகும். உலகில் ஒரு தீங்கு நடப்பதாக இருந்தால் அவனது நாட்டமில்லாமல் நடக்க முடியாது என்ற அடிப்படையில் அவனையே அஞ்சி நடக்கவேண்டும். அல்லாஹ்வுக்கு பயப்படுவது போன்று வேறு யாருக்கும் பயப்படுவது ஷிர்க்கில் எம்மை சேர்த்துவிடும். அல்லாஹ்வைப் பயப்படுவது போன்று பயப்படுவதென்றால், உதாரணத்திற்காக அல்லாஹ் எங்கள் கண் எதிரே வராமல் அவன் நாடினால் தீங்கை ஏற்படுத்துவான். இப்படி வேறு யாருக்கும் பயப்படக்குடாது. அல்லாஹ் அல்லாதவர்களுக்கு பயப்படுவதை மூன்று வகையாக நோக்கலாம். 1- அல்லாஹ் அல்லாதவர்கள், அவர்கள் நினைத்தால் (நோய், ஏழ்மை, பஞ்சம் போன்ற) எந்தப் …Read the Rest

அகீதா – 18 சத்தியம் செய்தல்

October 6, 2018
அகீதா

சத்தியம் செய்தல் PDF வடிவில் பார்வையிட இங்கே CLICK செய்யவும் !!! சத்தியம் செய்வதும் ஒரு வணக்கமாகும். இதனையும் அல்லாஹ்வைக் கொண்டே, அவன் மீதே செய்யவேண்டும். அல்லாஹ் அல்லாதவர்களைக் கொண்டு …Read the Rest

அகீதா – 17 வஸீலா தேடுதல்

September 16, 2018
அகீதா

வஸீலா தேடுதல்: PDF வடிவில் பார்வையிட இங்கே CLICK செய்யவும் !!! வஸீலா என்றால் ஒன்றை அடைவதற்கான வழி, சாதனம் என்று பொருள். இன்று வஸீலா என்பதை …Read the Rest

அகீதா – 16 தவாபும், துஆவும்

September 16, 2018
அகீதா

தவாப்: PDF வடிவத்தில் பார்வையிட CLICK  செய்யவும்! தவாப் என்பது கஃபதுல்லாஹ்வை ஏழு தடவைகள் வலம் வருவதைக் குறிக்கும். தவாப் என்ற வணக்கம் அந்த இடத்தில் மட்டுமே …Read the Rest

உழ்ஹிய்யா கடமையும், மிருக வதையும்

September 16, 2018
Uncategorized

உழ்ஹிய்யா கடமையும், மிருக வதையும் இன்றைய உலகில் அதிகம் விமர்சிக்கப்படும் ஒரு மார்க்கமாக இஸ்லாம் காணப்படுகின்றது. அதற்கெதிராக பல விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன, அவற்றுள் சமகாலத்தோடு பொருந்திச் செல்லக்கூடிய …Read the Rest

ஸூரத்துன்_நிஸா_விளக்கம் -1

June 1, 2018
அல்குர்ஆன் விளக்கம்

சூரத்துன் நிசாவின் ஆரம்ப பதினான்கு வசனங்களுக்கும், கடைசி வசனத்திற்குமான விளக்கவுரை தொகுப்பே இங்கு பதியப்படுகின்றது! PDFவடிவில் வசிப்பதற்கு → CLICK  செய்யவும்

ஸூரதுல் ஹுஜுராத் விளக்கம்

May 20, 2018
அல்குர்ஆன் விளக்கம்

ஸூரதுல் ஹுஜுராத் விளக்கம் PDF  வடிவில் பார்வையிட இங்கே CLICK  செய்யவும்.