அகீதா – 18 சத்தியம் செய்தல்

October 6, 2018
அகீதா

சத்தியம் செய்தல் PDF வடிவில் பார்வையிட இங்கே CLICK செய்யவும் !!! சத்தியம் செய்வதும் ஒரு வணக்கமாகும். இதனையும் அல்லாஹ்வைக் கொண்டே, அவன் மீதே செய்யவேண்டும். அல்லாஹ் அல்லாதவர்களைக் கொண்டு சத்தியம் செய்வது இனைவைப்பதாக அமைந்துவிடும். வல்லாஹி, பில்லாஹி, தல்லாஹி போன்ற வார்த்தைகளைக் கொண்டோ அல்லது அல்லாஹ் என்ற சொல்லோடு சேர்க்கப்பட்ட ஒரு சொல்லைக் கொண்டோ (காபாவின் ரப்பின் மீது, சந்திரனை படைத்தவன் மீது, அல்லாஹின் கலாமின் மீது என்பது போன்று) சத்தியம் செய்யலாம். சத்தியம் என்பது ஒரு விடையத்தை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளவே பெறும்பாலும் செய்யப்படுகின்றது. எந்த விடையத்தில் சத்தியம் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த விடையத்தில் அவன் உண்மையாளனா? பொய்யனா? என்பது அல்லாஹ்வுக்கு …Read the Rest

அகீதா – 17 வஸீலா தேடுதல்

September 16, 2018
அகீதா

வஸீலா தேடுதல்: PDF வடிவில் பார்வையிட இங்கே CLICK செய்யவும் !!! வஸீலா என்றால் ஒன்றை அடைவதற்கான வழி, சாதனம் என்று பொருள். இன்று வஸீலா என்பதை …Read the Rest

அகீதா – 16 தவாபும், துஆவும்

September 16, 2018
அகீதா

தவாப்: PDF வடிவத்தில் பார்வையிட CLICK  செய்யவும்! தவாப் என்பது கஃபதுல்லாஹ்வை ஏழு தடவைகள் வலம் வருவதைக் குறிக்கும். தவாப் என்ற வணக்கம் அந்த இடத்தில் மட்டுமே …Read the Rest

உழ்ஹிய்யா கடமையும், மிருக வதையும்

September 16, 2018
Uncategorized

உழ்ஹிய்யா கடமையும், மிருக வதையும் இன்றைய உலகில் அதிகம் விமர்சிக்கப்படும் ஒரு மார்க்கமாக இஸ்லாம் காணப்படுகின்றது. அதற்கெதிராக பல விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன, அவற்றுள் சமகாலத்தோடு பொருந்திச் செல்லக்கூடிய …Read the Rest

ஸூரத்துன்_நிஸா_விளக்கம் -1

June 1, 2018
அல்குர்ஆன் விளக்கம்

சூரத்துன் நிசாவின் ஆரம்ப பதினான்கு வசனங்களுக்கும், கடைசி வசனத்திற்குமான விளக்கவுரை தொகுப்பே இங்கு பதியப்படுகின்றது! PDFவடிவில் வசிப்பதற்கு → CLICK  செய்யவும்

ஸூரதுல் ஹுஜுராத் விளக்கம்

May 20, 2018
அல்குர்ஆன் விளக்கம்

ஸூரதுல் ஹுஜுராத் விளக்கம் PDF  வடிவில் பார்வையிட இங்கே CLICK  செய்யவும்.